ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

 • 2003 – 2004 Πολιτικό τμήμα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , 2006 , ( σήμερα, Δ΄ έτος κατεύθυνση διοικητική επιστήμη ).

 • 2007 Φοιτώ από απόσταση αλλά και με προγραμματισμένες συνεδρίες στην Γένοβα στο CENTRO STUDI GRAFOLOGICI της CE.S.GRAF – GENOVA, αναλυτική - δικαστική γραφολογία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • WINDOWS 98 – WORD – EXCEL – ΙNTERNET. Σεμινάριο εργαστηρίου πληροφορικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Microsoft access: Σεμινάριο φροντιστηρίου πληροφορικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

 • Εκμάθηση H/Y πρόγραμμα Photoshop: Βεβαίωση παρακολούθησης 100 ωρών και 30 ωρών πρακτικής άσκησης από πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση & επαγγελματική κατάρτιση» σε συγχρηματοδότηση 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • 2003 Σεμινάριο δικαστικής γραφολογίας του τομέα ποινικών επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Νομικής.

 • 2007 Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης, «Διαπραγματεύσεις για Δικηγόρους», επίπεδο Α΄ .

 • 2008 Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης, «Διαπραγματεύσεις για Δικηγόρους», επίπεδο Β΄.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 • 2006, Πιστοποιητικό παρακολούθησης Διεθνούς COURSE Εγκληματολογίας.
  Θέμα: «Αντιεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου», διοργανωτές, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 • 1/02/05 Ελληνική Ένωση Τραπεζικού Δικαίου – Το θεσμικό πλαίσιο για μία ενιαία εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού φορέα και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την τιτλοποίηση απαιτήσεως.

 • 23/09/05 Ελληνική Πρωτοβουλία για την Διαιτησία – Διαφορές δεκτικές διαιτητικής επίλυσης.
 • 2005 Ινστιτούτο Ελληνικής Γραφολογίας, Α΄ Συνάντηση Γραφολόγων - Οι νέες εξελίξεις στην Γραφολογία.

 • 2006 Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων) σε συνεργασία με το εργαστήριο ποινικών και εγκληματολογικών ερευνών της νομικής σχολής Αθηνών, με θέμα «Η απεξάρτηση στο πλαίσιο του Σωφρονιστικού Συστήματος» .
          ...........................                                                                                                           περισσότερα